Mexico Entero
Informacje dla podróżnychHistoria MeksykuMeksyk dziśAmeryka ŁacińskaMój MeksykPrzewodnik JukatanNasi partnerzyGaleriaKontakt

HISTORIA SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE

Data dodania: 12.12.2013


HISTORIA SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE
 

Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe jest, zaraz po Watykanie, największym i najczęściej odwiedzanym miejscem kultu chrześcijańskiego na świecie. Rocznie odwiedza go średnio od 10 do 20 milionów pielgrzymów. Sanktuarium powstało na wyraźne żądanie Najświętszej Maryi Panny podczas pierwszego Objawienia Juanowi Diego mającego miejsce na wzgórzu Tepeyac dnia 9 grudnia 1531 roku.
W miejscu, gdzie Matka Boża objawiła się ubogiemu Indianinowi, wkrótce wybudowano małą kaplicę. Później ją powiększono, a z czasem wybudowano olbrzymią bazylikę pod wezwaniem Matki Bożej z Guadalupe. Od samego początku jej istnienia dokonują się tu nieustannie cudowne nawrócenia i uzdrowienia.

 

Obecny kościół został wybudowany w pobliżu wcześniejszej, 16-wiecznej Bazylik ukończonej w 1709 roku. Kiedy stara bazylika, wybudowana na podmokłym gruncie, w wyniku trzęsień ziemi poczęła obracać się w ruinę, kilkanaście lat temu powstało nowe Sanktuarium, w którym został umieszczony cudowny obraz. Nowe Sanktuarium zostało ukończone w 1976, a zaprojektował je wielki meksykański architekt Pedro Ramirez Vasquez (autor m.in. Muzeum Antropologicznego i Stadionu Azteków).

Nowa Bazylika przypomina swoim kształtem wielki, okrągły namiot, wznoszony niegdyś na pustyni, ten, który Bóg polecił Mojżeszowi wznieść u stóp góry Synaj. Na szczycie Bazyliki znajduje się krzyż, którego podstawą jest litera M oznaczająca zarówno Maryję jak i Meksyk. Nowa Bazylika może pomieścić ok. 12 tys. osób, a na samym placu przed Bazyliką jest miejsce dla ok. 30 tys. To właśnie w nowej Bazylice, na centralnym pilastrze, znajduje się cudowny Obraz Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. Dzięki okrągłemu kształtowi Bazyliki, obraz Matki Bożej może być widziany z każdego punktu kościoła.

 
 
 
Chronologia wydarzeń związanych z Sanktuarium
 
1531 – Objawienia Matki Bożej
 
1533 - Powstanie pierwszego Sanktuarium

1556 – Rozpoczęcie budowy nowego kościoła przez Biskupa Alonso Montufara

1567 – Ukończenie budowy kościoła
 
1647 – Zasłonięcie wizerunku szkłem
 
 
1649 – Wzniesienie Kaplicy Indian
 
 
1666 – Zbudowanie malutkiej kaplicy na Wzgórzu Tepeyac

1695 - Położenie pierwszego kamienia węgielnego pod budowę Sanktuarium

1709 – Ukończenie budowy Sanktuarium
 
1746 – Uroczysta koronacja obrazu
 
 
1749 – Kościół otrzymuje tytuł Kolegiaty
 
1749 – Wzniesienie kościoła na Wzgórzu Tepeyac
 
 
1787 – Wybudowanie Kościoła i Klaszotu Sióstr Kapucynek
 
 
1791 – Zbudowanie Kaplicy Zródełka
 
 
1895 - Uroczystae ukoronowanie wizerunku koronami papieskimi
 
1904 – Kościół otrzymuje tytuł Bazyliki
 
 
1911 - Budowa kościoła w miejscu domu Juana Bernardino

1921 – Eksplozja bomby podłożonej pod wizerunkiem, zniszczenie kościoła

1929 - Pierwsze uwagi fotografa Alfonso Marcue opisujące szczegóły odbicia wyglądającego jak głowa mężczyzny w prawym oku Maryi

1931 – Uroczystości z okazji 400-lecia Objawień

1941 – Otwarcie Muzem Guadalupańskiego na tyłach Starej Bazyliki

1951 - Badacz Carlos Salinas zauważa w prawym oku wizerunek głowy mężczyzny.

1956 - Dr Torroela-Bueno, okulista, bada oczy wizerunku Maryi na tilmie

1958 - Dr Rafael Torija-Lavoignet publikuje swe badania o zjawisku Purkyniego-Sansona jako uwidocznione na wizerunku z Gwadelupy

1962 - Dr Charles Wahlig ogłasza odkrycie 2 wizerunków odbitych w oczach Maryi

1966 - Papież Paweł VI przesyła Bazylice złotą różę

1974 – Rozpoczęcie budowy nowej Bazyliki autorstwa Pedro Ramirez Vasquez

1975 - Usunięcie szkła dla umożliwienia przebadania wizerunku przez okulistę dr Enrique Grave.

1976 – Uroczyste poświęcenie nowej Bazyliki
 
1979 – Pierwsza wizyta Jana Pawła II w Sanktuarium

1979 - Dr José Aste Tönsmann ogłasza odkrycie odbicia co najmniej 4 postaci ludzkich w obydwu oczach wizerunku

1990 - Papież Jan Paweł II ogłasza Juana Diego Błogosławionym

1991 – Konsekracja nowego baptysterium

1992 - Papież Jan Paweł II poświęca w Bazylice św. Piotra kaplicę ku czci Matki Bożej z Guadalupe.

1999 - Papież Jan Paweł II, podczas swej trzeciej wizyty w Sanktuarium ogłasza datę 12 Grudnia Świętem Liturgicznym dla całego kontynentu amerykańskiego.

2002 – Kanonizacja Juana Diego w Bazylice MB z Guadalupe
 
 
OPIS ODWIEDZANYCH MIEJSC NA TERENIE SANKTUARIUM
 
 
Nowa Bazylika Matki Bożej z Guadalupe

Nowa Bazylika została konsekrowana 12 października 1976 roku. Budowlę zaprojektował Pedro Ramirez Vazquez w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie większej światyni, która mogłaby przyjąć wciąż rosnącą liczbę pielgrzymów, a także z powodu szkód wywołanych przez trzęsienia ziemi w Starej Bazylice. Nowa Bazylika ma kształt okrągłego namiotu, nawiązującego symbolicznie do Namiotu Spotkania Mojżesza z Bogiem, oraz do płaszcza Matki Bożej.

            Bazylika ma ponad 42 metry wysokości i prawie 100 metrów średnicy i jest zdolna pomieścić ponad 10.000 pielgrzymów. W jej wnętrzach znajduje się Cudowny Obraz, który poprzez jej okrągły kształt jest widoczny z każdego punktu świątyni. Pod obrazem znajduje się ruchomy chodnik, który w doskonały sposób pozwala na przemieszczanie sie wielu pielgrzymów nie tarasując miejsca.

            Po lewej stronie Obrazu jest zawieszonych ponad 20 flag narodowych różnych państw, które przyjęły Matkę Bożą z Guadalupe za swoja patronkę. Natomiast pod Obrazem znajduje Główny Ołtarz, na którym odbywają się Msze Swięte. Poza tym wewnątrz znajduje się 9 kaplic, a w części dolnej kościoła sklepy z dewocjonaliami i biura administracyjne.

 
 
Stara Bazylika Matki Bożej z Guadalupe

Swiątynia została oddana do użytku i konsekrowana dnia 1 maja 1709 roku. Autor projektu, Pedro de Arrieta, nad każdymi wejściowymi drzwiami do Bazyliki umieścił płaskorzeźby przedstawiające moment Objawienia się Matki Bożej Juanowi Diego, a także wizerunki apostołów i proroków. Cztery wieże Bazyliki, kopuła oraz łuk nad głównym wejściem w sposób symboliczny nawiązują do Swiątyni Salomona w Jerozolimie.

            Gdy w 1749 roku kościół otrzymał tytuł Kolegiaty wewnątrz światyni zbudowano chór, w którym zasiadali najznamienitsi kapłani. W 1895 roku z powodu przebudowy świątyni chór usunięto, ale dodano za to przepiękny baldachim na głównym ołtarzu, oraz namalowano wiele obrazów przedstawiających wydarzenia związane z kultem Matki Bożej z Guadalupe. Z powodu postawienia świątyni na grzęskim gruncie oraz trzęsień ziemi, budynek zaczął się niebezpiecznie przechylać i w 1976 roku postanowiono go zamknąć w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Ponowne otwarcie Bazyliki miało miejsce w roku 2002 i od tamtego momentu kościół ma status świątyni ekspiacyjnej.

           
Muzeum Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe

Muzeum znajduje się na tyłach Starej Bazyliki w miejscu, gdzie dawniej znajdowały się pomieszczenia administracyjne kościoła. Muzeum zostało założone w 1941 roku z inicjatywy kustosza sanktuarium ks. Feliciano Cortez y Mora w celu ukazania dzieł związanych z kultem maryjnym, wykonanych na przestrzeni wieków.

            W Muzeum znajduje się największa w Meksyku kolekcja sztuki maryjnej. Przeważają retablos (małe obrazki wotywne) autorów kolonialnych zarówno z Nowej Hiszpanii jak i Europy, ale także można podziwiać rzeźby wykonane w różnych technikach i z różnorodnych materiałów, fotografie, wyroby z porcelany i srebra, meble, szaty liturgiczne i księgi. Większość autorów tych dzieł jest anonimowych, ale w Muzeum znajdują się dzieła tak znamienitych artystów jak: Matías de Arteaga y Alfaro, Cristóbal de Villalpando, Nicolás Cabrera, Sebastián López de Arteaga, Baltasar de Echave Ibía, José de Alcíbar, Juan Correa, Juan Cordero, Pedro Gualdi, Casimiro Castro, José Guadalupe Posada, Hugo Brehme, Tiburcio Soteno, David Alfaro Siqueiros czy Salvador Dalí.

             Aktualnie Muzeum jest złożone z 12 sal wystawowych, z których na pewno warto zobaczyć Zakrystię z przepiękną ikonografią guadelupańską, Salę Kapitularną z obrazami kustoszy Sanktuarium czy Salę Biskupią z kolekcją mebli, porcelany i starych zegarów.

 
Baptysterium

Z lewej strony Starej Bazyliki, za pomnikiem Papieża Jana Pawła II znajduje się nowoczesne baptysterium, zbudowane i konsekrowane w 1991 roku. Jego konstrukcja posiada formę spirali, a wewnątrz odbywają się uroczystości związane ze chrztem.

 
Kaplica na Wzgórzu Tepeyac

Schody za Starą Bazyliką, z prawej strony od Baptysterium, prowadzą ok. 100 metrów w górę do stojącej na szczycie wzgórza kaplicy. Według tradycji, to własnie tam Juan Diego miał zebrać róże jako znak dla biskupa Zumarragi na prawdziwość Objawień. Pierwszą malutką kapliczkę postawiono w tym miejscu dopiero w 1666 roku, a prawie 100 lat później, w 1749 roku zbudowano większy kościół. Wewnątrz świątyni znajdują się obrazy namalowane przez Fernando Leal, współtwórcę meksykańskiego muralizmu, przedstawiające najbardziej znaczące momenty z historii Objawień. Poza tym z tarasu przed świątynia rozciąga się zapierający w piersiach widok na Miasto Meksyk.

 
Pomnik przedstawiający kadłub okrętu

Schodząc ze Wzgórza Tepeyac i kierując się w lewą stronę natykamy się na pomnik przedstawiający kadłub okrętu w pełnym ożaglowaniu. Pomnik nawiązuje do jednego z najsławniejszych cudów Matki Bożej z Guadalupe. Statek wiozący ludzi z Hiszpanii znajdował się blisko portu w Veracruz, gdy rozpętała się burza zagrażająca życiu znajdujących się na nim ludzi. Marynarze poprosili o pomoc Matkę Bożą z Guadalupe, morze się uspokoiło, a oni z wyrazem wdzięczności przynieśli na swoich barkach maszt okrętu, który ulokowali na terenie Sanktuarium. Na początku XX wieku silny wiatr zniszczył maszt i wtedy zastąpiono go tym własnie pomnikiem, który nawiązuje do oryginału.

 
Ogród Tepeyac z rzeźbą „Ofiarowanie”

Schodząc dalej w dół wchodzimy do przepięknego ogrodu, pełnego kwiatów, drzew i zieleni. W nim znajduje się monumentalna rzeźba „Ofiarowanie”, licząca 17 figur, która przedstawia hołd złożony Matce Bożej przez Indian. Figura Matki Bożej liczy prawie 4 metry i jest otoczona figurą Juana de Zumarraga, Juana Diego i anonimowych Indian, którzy składają Matce Bożej ofiary z kukurydzy, kwiatów i kadzidła. Dwa małe źródełka, które spływają otaczając rzeźbę i łączą się u stóp Matki Bożej, są symbolem jedności Hiszpanów i Indian, którzy tworzą nowy, meksykański naród.Dzieło zaprojektował Aurelio Mendoza, natomiast rzeźbę w brązie wykonali Alberto Perez Soria i Gerardo Quiroz. Inauguracja dzieła miała miejsce we wrześniu 1986 roku.

 
Kaplica Zródełka

Skręcając w prawo, za rzeźbą „Ofiarowanie”, po lewej stronie mijamy piękny kościółek, zwany Kaplicą Zródełka. Według tradycji to właśnie w tym miejscu Matka Boża objawiła się Juanowi Diego, a na dowód tego, wytrysnęło małe źródełko.

             W 1791 roku na tym miejscu postawiono mały kościólek projektu Francisco de Guerrero y Torres. Swiątynia zbudowana na planie okręgu jest bez wątpienia jednym z najpiękniejszych dzieł architektonicznych stylu barokowego w Meksyku. Piękna kopuła w stylu azulejo, znakomite malowidła przedstawiające aniołów, czy drewniana figura Juana Diego, która podtrzymuje pulpit są tego najlepszym dowodem.

 
Kaplica Indian

Idąc dalej, z prawej strony widzimy małą kaplicę, która jest najstarszym, zachowanym budynkiem na terenie Sanktuarium. Została zbudowana w 1649 roku na prośbę Luisa Lasso de Vega, w miejscu, w którym, według tradycji, mieszkał Juan Diego w ostatnich latach swego życia. Dzisiaj znamy ją pod nazwą Kaplicy Indian, bo to właśnie tam, w 1679 roku powstało Chrześcijańskie Bractwo Indian. Przez wiele lat kaplica popadała w ruinę, aż do roku 1998, kiedy to grupa kapłanów postanowiła ją odrestaurować na cześć 450 rocznicy urodzin Juana Diego. Wewnątrz świątyni, w zakrystii znajdującej się po lewej stronie od ołtarza, można zobaczyć fundamenty pierwszych pustelni wybudowanych przez biskupów Zumarraga i Montufar.

 
Dzwonnica Nowej Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe

Ponownie wchodząc na wielki plac położony u stóp wzgórza i bazylik napotykamy wielkich rozmiarów dzwonnicę zaprojektowaną przez Pedro Ramirez Vazquez, a zainaugurowaną w 1991 roku. Na dzwonnicy umieszczono różne zegary, jako symbol różnorodnych sposobów mierzenia czasu: mamy zegar cywilny, zegar astronomiczny używany przez żaglarzy, zegar słoneczny oraz aztecki zegar księżycowy. 23 metrowa konstrukcja jest uzupełniona o wiele wyższą wieżą, na której umieszczono 10 dzwonów wygrywających ponad 20 różnych melodii. Z przodu dzwonnicy znajduje się okrągła scena, na której przedstawia się za pomocą figur poruszanych skomplikowanymi systemami elektronicznymi, historię Objawień na wzgórzu w Tepeyac.

 
Klasztor Sióstr Kapucynek

Zwiedzanie Sanktuarium kończy się na byłym klasztorze Sióstr Kapucynek znajdującym się z prawej strony od Starej Bazyliki. Klasztor został zaprojektowany i zbudowany w 1787 roku przez Ignacio Costera. W porównaniu z innym świątyniami leżącymi na terenie Sanktuarium, charakteryzuje się stylem raczej surowym i prostym, co wcale nie znaczy, że kościół nie ma swego uroku. Oglądają klasztor należy zwrocić uwagę przede wszystkim na wielokolorową fasadę budynku, a wchodząc do środka na jeden z elementów „polskich” znajdujących się na terenie Sanktuarium, a więc obraz Jezusa Miłosiernego.

W połowie XIX wieku, mieszkające tu siostry kapucynki, ze względu na nowe, liberalne prawo, musiały opuścić klasztor, który stał się najpierw garnizonem wojskowym, a potem szpitalem. Z czasem klasztor i kościół wróciły do swego pierwotnego przeznaczenia, ale w latach 70-tych zeszłego wieku zostały ponownie zamknięte, w celu przeprowadzenia pierwszej na świecie niwelacji terenu wraz ze znajdującymi się na nim budynkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tags: mexico entero meksyk wycieczki wycieczki fakultatywne po Jukatanie wycieczki fakultatywne w Meksyku Mexico Meksyk Jukatan cenota ikkil cenoty na Jukatanie Coba Tulum Chichen Itza Playa del Carmen Cancun Xcaret Holbox Riviera Maya wycieczka po Jukatanie wycieczki objazdowe Meksyk polskie biuro podróży w Meksyku polscy rezydenci w Meksyku Guadalupe nurkowanie na rafie koralowej wynajem samochodów w Meksyku nieruchomości Meksyk fakultety w Meksyku wycieczki po Ameryce Łacińskiej wakacje Meksyk hotele w Meksyku Gwatemala Belize Ameryka Środkowa Kolumbia Wenezuela Peru Chile Ekwador Argentyna Brazylia Galapagos


Wykorzystane na stronie elementy graficzne, teksty oraz projekt witryny podlegają prawom autorskim. Nie zezwala się na kopiowanie, modyfikacje, publikowanie jakiegokolwiek fragmentu lub całości strony bez wiedzy i zgody autora strony.

© 2009-2013 mexicoentero.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone - SiteMap - Tworzenie stron Xann Internet Solutions - Projekt strony: Ewa Pytel-Skiba

Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności